Stichting Contra Expertise Friesland

Doelgroep en Doelen

Het bieden van professioneel hulpverlening. opname inzake: Psychiatrische cliënten, kinderen met de ouders, of het hele gezin, verstandelijke gehandicapte cliënten.

Doelgroep

  • Verstandelijk gehandicapte kinderen en ouderen begeleiding met complexe hulpvragen.
  • Psychiatrische cliënten 0 tot 100 jaar.
  • Verstandelijke gehandicapten 0 tot 100 jaar.
  • Bijzondere Jeugdzorg, Jeugdbeschermingzaken 0 tot 18 jaar.
  • Kinderen die om andere reden zorg nodig hebben.

De zorg wordt afgestemd op de zorgbehoefde individueel van de cliënten,onderzoek door Big geregistreerde hulpverleners, zorgverleners.

De leeftijd van de kinderen ligt voornamelijk tussen de 0 en de 18 jaar.
De oudere groep van de verstandelijke gehandicapte cliënt ligt tussen de 18 tot 100 jaar.
Voor inschatting van de zorgbehoefte wordt met de volgende aspecten rekening gehouden. De stichting biedt hulpverlening in de thuissituatie. Of door middel van begeleid wonen in een woongroep. Begeleid wonen gebeurt naar gericht onderzoek door een Psychiater, Kinderpsychiater, doel van de Stichting hulpverlenen in de thuissituatie.

Er wordt bij elke cliënt een zorgaanbod afgestemd op zijn zorgbehoefde, rekening houdend met het feit de persoonlijkheidsproblematiek van de cliënten ontwikkelingsleeftijd / kalenderleeftijd hulpvraaggericht onderzoek door Big registreerde instanties en hulpverleners intensiteit van de lichamelijke verzorging.
Plaatsing geschiedt nadat vastgesteld is dat de stichting mogelijk een antwoord kan geven op de zorgbehoefte van de cliënten, op deze hulpvraag wordt pas antwoord gegeven naar gericht onderzoek van een Multi disciplinair team, van Psychiaters, Coachen, Orthopedagogen, GGZ Psychologen, Maatschappelijk werkers, gericht onderzoek naar Kinderen vindt plaatst door Kindercoachen, Kinderpsychiaters en GGZ Psychologen.

De Doel groepen kunnen samen wonen met hun kind / kinderen in de stichting / of in een woonvorm begeleid wonen.

Uithuisplaatsing

Voorkeur van de Stichting Contra expertise Friesland, is hulpverlening in de thuissituatie te bieden.

Kinderen die uit huis geplaatst zijn kunnen tijdelijk ondersteunt worden, en wonen met de ouders binnen de Stichting.

Indien er niet voldoende mogelijkheden geboden kunnen worden en de thuisbegeleiding faalt, wordt de cliënt opgenomen in een woonvorm dit gebeurt op vrijwillige basis, en eventueel zo nodig op verzoek van een Rechter.
Doel groep: Kinderen en ouders: Jeugd psychiatrie.

Het is de bedoeling langdurige zorg te bieden in kleine groepen om zodoende een vorm van ontwikkeling op gang te kunnen brengen bij het kind, ouders en de meerdere jarige Cliënten.

Het welbevinden van het Cliënt zal altijd het belangrijkste uitgangspunt zijn! Ingaan op de zorgvraag van mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische cliënten, kinderen die uithuis geplaatst zijn en terugplaatsingen krijgen. heeft vaak te maken met het op een juiste manier onderzoek van de behoefte en mogelijkheden van de Cliënten.
Een goede samenwerking met begeleiding, ouders, familie en de Cliënt staat centraal. Een deskundige met Big registratie en onze Psychiaters bepalen of de cliënt opgenomen wordt in de woonvormen of dat de cliënt hulpverlening in de Thuissituatie geboden krijgt.

Stichting Contra Expertise Friesland