Stichting Contra Expertise Friesland

Hulpverlening

Hulp nodig van Stichting Contra Expertise Friesland?Hulp van Stichting Contra Expertise Friesland met coach

Uw rechten op hulpverlening in de thuissituatie, neem zelf de regie weer in eigen hand conform wetsartikel 254. Artikel 254 - 1:254 BW. Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg.
Afwijzing verzoek machtiging uithuisplaatsing. Mogelijkheden (zoals ambulante hulp) in kader van de ondertoezichtstelling niet uitputtend ingezet.

Wij onderzoeken en doen Contra expertise naar diverse instanties en instellingen. Wij onderzoeken en voeren onafhankelijk Contra expertise uit met een team van GGZ Psychologen, Psychiaters, Kinderpsychiaters, gezinscoachen, juristen, Advocaten.

Wij onderzoeken alles wat met de gezondheidszorg/ en de Psychologie te maken heeft, en beschermen hiermee de Rechtspositie van onze CliŽnten, kinderen en hun ouders.

Kinderen en ouders hebben recht op eerlijk onderzoek/onafhankelijk onderzoek, wij begeleiden en ondersteunen hierin en doen indien gewenst onderzoek.

Wij hebben verschillende afdelingen, wilt u voor de juridische afdeling in aanmerking komen voor een Contra expertise in Jeugdzaken, dan werken we nauw samen en stemmen alles af met de Cliënt en zijn Advocaat, en zijn hulpverleners.

De Cliënt houdt zijn eigen zelfsturing en regie over zijn eigen leven.

De inhoud van de hulpverlening

Vraaggestuurde zorg
We bieden zorg op basis van een PersoonsGebonden Budgetten en Zorg in Natura, AWBZ. We werken zoveel mogelijk vraaggestuurde gericht op de zorgvraag van de cliënt.

Doel groep: Kinderen en ouders: Jeugd psychiatrie
  • Psychiatrische cliënten van 0- tot 100 Jaar
  • Verstandelijke gehandicapten van 0-tot 100 jaar

Het is de bedoeling langdurige zorg te bieden in kleine groepen om zodoende een vorm van ontwikkeling op gang te kunnen brengen bij het kind, ouders en de meerdere jarige Cliënten.

Het welbevinden van het Cliënt zal altijd het belangrijkste uitgangspunt zijn!
Ingaan op de zorgvraag van mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische cliënten, kinderen die uithuis geplaatst zijn en terugplaatsingen krijgen, heeft vaak te maken met het op een juiste manier onderzoek van de behoefte en mogelijkheden van de Cliënten.
Een goede samenwerking met begeleiding, ouders, familie en de Cliënt staat centraal.

Stichting Contra Expertise Friesland