Stichting Contra Expertise Friesland

Contact

Stichting Contra expertise Friesland
Juridische Contra expertise
Burgerlijke Rechtsvordering Wetsartikel 810a
Postbus 233
8530 AE Lemmer

RSIN 822263749
KvK 01180489
IBAN NL71 RABO 0130 8502 25

Stichting Contra expertise Friesland bestaat uit drie afdelingen:
  • Juridische Contra expertise
  • Psychologische praktijk voor contra expertise
  • Contra expertise op Wonen en zorg
Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar de betreffende afdeling:

Wij behandelen alle vragen en dossiers schriftelijk. Dit kan via de post Stichting Contra Expertise Friesland Postbus 233 8530 AE Lemmer of via bovenstaande e-mailadressen. Telefonisch zijn wij enkel bereikbaar voor het vastleggen van afspraken. Gezien onze professionaliteit en beroepsgeheim kunnen wij geen inlichtingen verstrekken telefonisch aan of over onze cliënten of aan derden. Deskundig overleg kan via de email. Wij gaan zorgvuldig met de privacy gegevens om conform de nieuwe AVG wet.

Stichting Contra Expertise Friesland biedt ook begeleiding aan zeden slachtoffers, slachtoffers van geweldmisdrijven en beoogt een maatschappelijk doel en is nationaal en internationaal werkzaam.

ANBI-status

Stichting Contra Expertise Friesland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie beschikking ANBI. In het ANBI-document leest u hoe onze stichting daaraan invulling geeft.

Wij danken alle sponsors en geïnteresseerde in onze Stichting. De financiële overzichten van 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn conform de ANBI Wet.

Nota's Stichting Contra Expertise Friesland en de Psychologische praktijken.

  • Vergoeding door de zorgverzekering.
  • Vergoeding uit het PGB
  • Zorg in Natura/ of Via de AWBZ

Uw krijgt voor al onze diensten een Nota, Dit wordt per cliënt bekeken, hoe de dienstverlening betaald gaat worden. Volgens de wettelijke normen.

Psychologen en Psychiaters worden vergoed door de zorgverzekering.

  • De psychiaters en psychologen maken individueel contract afspraken met de verzekeraars.
  • Informeer altijd bij uw behandelaar en/of verzekeringsmaatschappij of er een zorgcontract is afgesloten zodat uw behandeling vergoed wordt.
  • Als er geen contract is afgesloten, is het mogelijk dat u een gedeelte van de behandeling zelf zal moeten betalen.
  • Er zijn verzekeringsmaatschappijen die niet de gehele DBC (behandeling) vergoeden, soms zelfs maar 60% van de kosten.

Kindercoachen en Gezinscoachen

Dit ligt aan u zorgverzekering hoe de vergoeding verloopt.

Contra expertise

Cliënt mag altijd zijn eigen Advocaat inlenen via de Raad voor Rechtsbijstand.

Juridische adviezen

Deze dient de cliënt zelf te betalen, dezelfde tarieven worden gehanteerd als u een Advocaat in huurt.

De nota krijgt u maandelijks, en onze tarieven kunt uw navragen en liggen conform de wet vast.

Indien u de nota's niet conform de wet op tijd betaald worden zijn wij genoodzaakt, ons incassobureau in te schakelen, wij zijn bereid en de bij ons aangesloten hulpverleners, een betalingsovereenkomst en betalingsregeling te treffen voor cliënten die even niet kunnen betalen.

Sponsors en Donaties zijn welkom en zal de Stichting Contra expertise Friesland gebruiken voor Cliënten die niet bij machte zijn Juridische adviezen of Psychologisch advies kunnen bekostigen uit het regulieren ziekenfondspakket, of vanuit het PGB, zorg in Natura, of via de AWBZ.

Stichting Contra Expertise Friesland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - zie beschikking ANBI

Links

Stichting Contra Expertise Friesland