Stichting Contra Expertise Friesland

Stichting Contra Expertise Friesland

U behoudt het recht op een contra expertise

Conform de wet is hulpverlening in de thuissituatie te bieden conform het wetsartikel 254 hebben ouders het recht, met een GGZ Psycholoog, Kinderpsychiater, Kindercoach, de opvoeding weer zelf ter hand te nemen. En zijn bemoeienissen van Jeugdzorg en hun instanties, met een eigen kracht conferentie en hulpverlening niet meer nodig.

Eén van de Rechten van de Cliënt is het "Behandelrecht". Recht op hulpverlening van professionals, waar de cliënt vertrouwen in heeft.

De Stichting heeft als doel het uitvoeren van Contra Expertise conform de wet, op verzoek van de cliënt en diens familie of diens Advocaat.

Stichting Contra Expertise Friesland bestaat uit Hulpverleners die de cliënten en kinderen kunnen onderzoeken inzake een Contra expertise, u moet dan wel worden bijgestaan door een Advocaat of een jurist. De Stichting Contra expertise Friesland bestaat uit:
GGZ Psychologen, Psychiaters, Kinderpsychiaters , Kinderpsychologen met een Big registratie, Kindercoachen en opvoedcoachen Juristen en Advocaten.
Wij doen Contra expertise in alle zaken waarin de Cliënt slachtoffer is geworden van een falend beleid door de overheid en Justitie.

Plaatsing geschiedt nadat vastgesteld is dat de Stichting mogelijk een antwoord kan geven op de zorgbehoefte van de cliënten, op deze hulpvraag wordt pas antwoord gegeven na gericht onderzoek van een Multi disciplinair team, van Psychiaters, Coachen, Orthopedagogen, GGZ Psychologen, Maatschappelijk werkers, gericht onderzoek/ Gezinsdiagnostiek naar kinderen/ cliënten vindt plaatst door Kinderpsychiaters,Psychiater en GGZ Psychologen.

Kinderen die uit huis geplaatst zijn kunnen tijdelijk ondersteund worden, en wonen met de ouders binnen de Stichting, het doel moet altijd zijn terugplaatsing naar de thuissituatie.

De Stichting biedt gezinsdiagnostiek en opname van het gezin. En op Basis van de wetsartikel 254 hulpverlening in de thuissituatie. En op grond van het wetsartikel 810 a Burgerlijke Rechtsvordering.
De Stichting heeft doel en behoudt doel: Het ondersteunen van ouders en kinderen en minderjarige, volwassene, die buiten de maatschappij vallen.

Stichting Contra Expertise Friesland